Blued, Gay Chat, Gay Live

Gặp người ấy trên Blued ngay,Bắt đầu hành trình tìm tình yêu nào!

43 COMMENTS

  1. Amo homens gays.
    Homens heteros só sabem incentivar o ódio, violência, roubo, morte, entrigas, desrespeito. Melhor é ser gay mesmo, gay se respeita um ao outro, diferente dos heteros que só sabem fazer o que é mal.

  2. Tôi khuyên mấy bạn: " NẾU GHÉT LGBT THÌ HÃY CUUUÚTT RA KHỎI ĐÂY! ĐỪNG CÓ VÀO BÌNH LUẬN XÀM LỒN! TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CẢM THẤY RẤT KHÓ CHỊU! HY VỌNG CÁC NGƯỜI HIỂU TIẾNG VIỆT CHO!

Comments are closed.